Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập thông tin cá nhân chủ yếu trên website Changagoidemsonghong.online bao gồm: điện thoại, email, họ và tên, địa chỉ của Khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Khách hàng cung cấp khi mua hàng để đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng. Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

 1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Changagoidemsonghong.online sử dụng thông tin Khách hàng cung cấp để:
 • Cung cấp các thông tin khuyến mãi, đơn đặt hàng, thư cảm ơn… đến Khách hàng.
 • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Changagoidemsonghong.online.
 • Changagoidemsonghong.online có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Nhân viên của công ty
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật mãi mãi trên máy chủ của Changagoidemsonghong.online.

 1. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng
 • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ MINH PHONG
 • Trụ sở chính: 113 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0246.260.5064
 • Email: demxanh.com@gmail.com
 1. Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này khi không muốn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào tại Changagoidemsonghong.online qua hòm thư tiếp nhận thông tin: demxanh.com@gmail.com

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Changagoidemsonghong.online. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Chúng tôi khuyến cáo bạn nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của bạn và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, bạn nên đăng xuất, hoặc thoát hết tất cả cửa sổ Website đang mở.